#BeatAirPollution

Samen geven we Brussel meer adem!

Om beter te ademen in Brussel, test de impact van uw reismodus op de luchtkwaliteit en pas uw verplaatsingen aan.

Test de impact van jouw verplaatsingen

We hebben er allemaal last van. En we zijn allemaal verantwoordelijk.

Brussel hoest. De luchtvervuiling, die voornamelijk veroorzaakt wordt door het wegverkeer, veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen, vooral bij ouderen en kleine kinderen. Het is hoog tijd dat hier verandering in komt en dat we allemaal spontaan en consequent gaan kiezen voor minder vervuilende mobiliteitsoplossingen. Profiteer daarom van de zomer om die alvast uit te proberen en Brussel meer ademruimte te geven!

Test de impact van de manier waarop jij je verplaatst

Wil je graag weten of je deel uitmaakt van het probleem, of eerder van de oplossing? Hier kan je de impact van jouw verplaatsingen op de luchtkwaliteit in Brussel berekenen!

Hoe kan je jouw invloed op de luchtkwaliteit verbeteren?

Met eenvoudige, dagelijkse gewoontes kan iedereen bijdragen om de uitstoot van gassen en fijn stof te verminderen, vooral tijdens de pollutiepieken.
Dit zijn enkele voorbeelden. Als we er allemaal een gewoonte van maken, zal het effect snel merkbaar zijn:

#1 Ga zo veel mogelijk te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.
#2 Doe aan carpooling of carsharing als je een auto nodig hebt.
#3 Gebruik de apps voor gedeelde mobiliteit: Urbi, Joyn Joyn…
#4 Profiteer van de Bruxell’air-premie.
#5 Probeer niet te rijden tijdens de piekuren.
#6 Vermijd leveringen aan huis en kies eerder voor afhaalpunten.
#7 Combineer je verplaatsingen en doe je aankopen zoveel mogelijk in één keer.
#8 Gebruik fietskoeriers.

Wil je meer adem in Brussel? Probeer dan de nieuwe mobiliteitsmogelijkheden.

En de luchtkwaliteit in Brussel?

Er zijn de laatste jaren belangrijke maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren (Lage Emissiezone (Low Emission Zone - LEZ), investeringen in het openbaar vervoer…), maar voor Europa is Brussel geen goede leerling!

De Europese Commissie heeft gewezen op de tekortkomingen van het Brussels Gewest op het vlak van wegverkeer en van dieselwagens in het bijzonder.

Nochtans kan elke burger zijn steentje bijdragen om deze vervuilende en schadelijke trend te keren, door onder meer te kiezen voor alternatieven voor de auto!

Mobiliteit en luchtkwaliteit in cijfers

Luchtvervuilers

Wij ademen ongeveer 15.000 liter lucht per dag in en uit. Om onze longen niet te vervuilen, houden we die lucht dus beter zo proper mogelijk. Helaas zijn er tal van vervuilers in de lucht, die veroorzaakt worden door menselijke activiteit. In het geval van Brussel gaat het voornamelijk om twee soorten vervuilers:

PM icon

Fijne stofdeeltjes

Eenvoudig gezegd is dit stof dat zo fijn is dat we het niet kunnen zien. Hoe kleiner deze stofdeeltjes zijn, hoe gevaarlijker voor onze gezondheid, want zo dringen ze binnen in onze longblaasjes. Dat verstoort onze ademhaling en kan leiden tot kortademigheid en overbelasting van het hart. Zo ontstaan ademhalings- en cardiovasculaire risico’s, vooral bij zwangere vrouwen en jonge kinderen. Er is ook een verhoogde kans op neurodegeneratieve ziektes, zoals Alzheimer, dementie en bepaalde soorten kanker.

NOX icon

Gassen

Het schadelijkste vervuilende gas in onze stad is stikstofdioxide. In Brussel is het wegverkeer verantwoordelijk voor 69 % van de uitstoot. De rest is voornamelijk afkomstig van centrale verwarming en in mindere mate van de industrie.

Wat te doen bij vervuilingspieken?

Het is belangrijk om goede gewoonten aan te leren.